KULON – czasopismo przyrodnicze, wydawane z częstotliwością – dwa zeszyty w ciągu roku (w latach 1996-2005), od roku 2006 – rocznik. Ukazuje się od roku 1996.

KULON was established in 1996. It is natural journal, printed twice per year (1996-2005), since 2006 one issue per year. We are publishing texts in three sections: original papers, short notes and reports.

PL ISSN 1427-3098
ICV (Index Copernicus Value): 5.05, Czasopismo naukowe punktowane – 5 pkt. (Komunikat Min. Nauki i Szkol. Wyższego z dnia 18 XII 2015 r.)