Zeszyty
  • Awifauna okresu lęgowego doliny górnej i środkowej Pilicy.
  • Awifauna Wisły pod Solcem w cyklu rocznym w latach 1993-1999.
  • Występowanie myszołowa i jastrzębia w krajobrazie rolniczym w okolicach Lublina w roku 1994.
  • Herpetofauna, awifauna i teriofauna doliny rzeki Gać.
  • Nowe gatunki kózkowatych dla Gór Świętokrzyskich.
  • Kolejne stwierdzenie żółwia błotnego na Ponidziu.
  • Stwierdzenie mroczka posrebrzanego w Kielcach.

abstract – vol 5 no 2. 2000