Zeszyty
  • Awifauna lęgowa rezerwatów Spalskiego Parku Krajobrazowego.
  • Wyniki badań ilościowych awifauny lęgowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą transektu liniowego.
  • Liczebność wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych związanych z korytem dolnej Narwi w roku 2001.
  • Awifauna doliny Belnianki pod Daleszycami (woj. Świętokrzyskie) w okresie zimowania i przelotów w latach 1995-1996.
  • Awifauna nielęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1971-2000.
  • Liczebność lęgowej populacji srokosza w północnej części powiatu Lipsko (woj. Mazowieckie).
  • Obserwacja płochacza halnego pod Kielcami.
  • Bogate stanowisko ropuchy paskówki pod Warszawą.
  • Sprawozdanie z obozu szkoleniowo-naukowego w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
  • Jaki był ornitologiczny rok 2001 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – vol 7 no 1-2. 2002