Zeszyty
 • Awifauna lęgowa doliny dolnego Bugu.
 • Fauna doliny Bobrzy.
 • Jesienne przeloty ptaków na stawach siedleckich w latach.
 • Kózkowate Coleoptera Puszczy Kozienickiej.
 • Zimowanie ptaków we wsi Umianowice (dolina Nidy, woj. Świętokrzyskie).
 • Pierwsze stwierdzenie sikory lazurowej Parus cyaneus w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Stwierdzenie zimowania siniaka Columba oenas we wsi Pawłowice (woj. Świętokrzyskie).
 • Obserwacja dużych stad turkawki Streptopelia turtur w dolinie Nidy.
 • Duże koncentracje kropiatki Porzana porzana w dolinie Nidy i Mierzawy (woj. Świętokrzyskie) w sezonie lęgowym 2001.
 • Obserwacja wyjątkowo dużego stada ostrygojadów Haematopus ostralegm w dolinie Nidy.
 • Pierwsze stwierdzenie orzesznicy Muscardinus avellanarius L. w Puszczy Rominckiej (NE Polska).
 • Jaki był ornitologiczny rok 2003 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – vol 9 no 1. 2004