Zeszyty
 • Zgrupowania ptaków lęgowych stawów rybnych doliny Bzury.
 • Trznadlowate Emberizidae krajobrazu rolniczego w gminie Lubochnia.
 • Wybiórczość miejsc gniazdowania i liczebność oknówki Delichon urbicum w Mogielnicy i okolicznych wioskach.
 • Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Warszawy.
 • Zagęszczenia wybranych gatunków ptaków lęgowych na powierzchni próbnej w dolinie Liwca.
 • Liczebność pójdźki Athene noctua w krajobrazie rolniczym strefy podmiejskiej Warszawy.
 • Dynamika wiosennych i jesiennych przelotów ptaków wodno-błotnych na wybranym odcinku Wisły środkowej.
 • Wiosenny przelot siewki złotej Pluvialis apricaria w dolinie Mławki (powiat mławski).
 • Zimowanie ptaków w zróżnicowanym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2003/2004.
 • Zimowanie ptaków w osiedlach wiejskich Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
 • Stwierdzenie orlicy Larus ichthyaetus na stawach w górkach (woj. Świętokrzyskie).
 • Obserwacje kormorana małego Phalacrocorax pygmeus na stawach w Górkach (woj. Świętokrzyskie).
 • Pierwsze stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej Larus melanocephalus w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Lęgi rybitw z rodzaju Chlidonias w dolinie Nidy w roku 2001.
 • Stwierdzenie poskocza krasnego Eresus cinnabericus Olivier 1789 w Puszczy Piskiej (NE Polska).

abstract – vol 9 no 2. 2004