Zeszyty
 • Chrząszcze nadrodziny Scarabaeoidea okolic Radomia.
 • Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos w strefach ochrony ścisłej "Łysica" i "Święty Krzyż" w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
 • Stan populacji płomykówki Tyto alba oraz wybranych kręgowców w obiektach sakralnych Lubelszczyzny na początku XXI wieku.
 • Pokarm błotniaka łąkowego Circus pygargus w okresie lęgowym na torfowiskach węglanowych pod Chełmem.
 • Sowy Strigiformes wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Liczebność szponiastych Falconiformes w okresie lęgowym w krajobrazie rolniczym pod Płońskiem.
 • Przeloty jesienne ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych w Wildze.
 • Pierwszy przypadek gniazdowania łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsza obserwacja biegusa arktycznego Calidris melanotos na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze stwierdzenie "pliszki czarnogłowej" Motacilla flava feldegg w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Drugie stwierdzenie zaroślówki Acrocephalus dumetorum w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Kolejne stwierdzenia wójcika Phylloscopus trochiloides w Kielcach.
 • Późne stwierdzenie cierniówki Sylvia communis pod Kielcami.
 • Przypadek  uwięzienia  brzegówki  Riparia  riparia  przez  koszyczki  łopianu Arctium  sp.
 • Nietypowy przypadek śmierci kosa Turdus merula.
 • Przypadki śmierci krzyżodziobów świerkowych Loxia curvirostra spowodowane ruchem drogowym.
 • Przypadek nocowania kosa Turdus merula w śniegu.
 • Stanowisko skalnika statilinusa Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) – Lepidoptera, Satyridae na Nizinie Mazowieckiej.
 • Liczny pojaw bawolca Odontaeus armiger (Scopoli,1772) – Coleoptera, Scarabaeidae w dolinie Kamiennej.
 • Nowe stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa (Linnaeus 1758) na północy Krainy Gór Świętokrzyskich.
 • Występowanie tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Wyżynie Małopolskiej i południowym Mazowszu.
 • Stanowiska ropuchy paskówki Bufo calamita w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i jego otulinie.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2004 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – vol 10 no 1-2. 2005