Zeszyty
 • Liczebność myszołowa Buteo buteo i jastrzębia Accipiter gentilis we wschodniej części Puszczy Kozienickiej.
 • Liczebność i niektóre parametry rozrodu ptaków szponiastych Falconiformes oraz kruka Corvus corax w Lasach Kolskich.
 • Występowanie srokosza Lanius excubitor w okresie lęgowym na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Sieradzkiej (woj. Łódzkie) w latach 2002-2004.
 • Charakterystyka przelotów wybranych gatunków wróblowych Passeriformes w Puszczy Kampinoskiej w latach 2002-2005.
 • Fenologia wędrówek oraz zimowanie wybranych gatunków ptaków w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Terminy oraz parametry rui i rozrodu koszatki Dryomys nitedula w Puszczy Białowieskiej.
 • Połowy koszatki Dryomys nitedula w Puszczy Białowieskiej.
 • Ptaki lęgowe odłogów trawiastych okolic Olsztyna.
 • Zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym pod Tomaszowem Mazowieckim w sezonie 2003/2004.
 • Zimowanie paszkota Turdus viscivorus w Spalskim Parku Krajobrazowym.
 • Zimowe obserwacje pierwiosnka Phylloscopus collybita na Nizinie Mazowieckiej.
 • Stanowisko wodniczki Acrocephalus paludicola na Nizinie Mazowieckiej.
 • Gniazdowanie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida na stawach w Bąkowcu.
 • Pierwsza wiosenna obserwacja kurhannika Buteo rufinus w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Sęp płowy Gyps fulvus pod Ciechanowem.
 • Nietypowy przypadek polowania czapli siwej Ardea cinerea.
 • Kleptopasożytnictwo pokarmowe kruka Corvus corax względem rybołowa Pandion haliaetus.
 • Prawdopodobny przypadek poligynii u błotniaka stawowego Circus aeruginosus.
 • Pierwsze stwierdzenie "pierwiosnka syberyjskiego" Phylloscopus collybita tristis w Karpatach.
 • Obserwacje agresywnych zachowań popielicy Glis glis wobec koszatki Dryomys nitedula.
 • Stanowiska smukwy kosmatej Scolia hirta (Schrank, 1781) (Hymenoptera, Scoliidae) na Nizinie Mazowiekciej.
 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cetoniidae) – nowe stanowiska na terenie Warszawy.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2005 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 11 2006