Zeszyty
 • Uwagi o ornitofaunie okolic Warszawy drugiej połowy XIX i początków XX wieku.
 • Awifauna stawów rybnych w Ostrówku w dolinie Noteci w latach 1994 i 1995.
 • Awifauna zbiorników wodnych w Krakowie-Zesławicach w latach 1997-2004.
 • Awifauna lęgowa doliny Zwolenki.
 • Zmiany liczebności i zmienność zachowań łabędzi niemych Cygnus olor na śródpolnym zbiorniku wodnym koło Kwiecewa w okresie wiosennym i letnim.
 • Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes oraz kruka Corvus corax w krajobrazie rolniczym pod Mogielnicą w roku 1981 i 2003.
 • Awifauna składowiska popiołów Elektrowni Kozienice.
 • Ptaki parku miejskiego w Starachowicach.
 • Zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym Równiny Radomskiej w sezonie 2005/2006.
 • Wzrost liczebności gęsi krótkodziobych Anser brachyrhynchus na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 2007-2008.
 • Pierwsze stwierdzenie gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca na Nizinie Mazowieckiej.
 • Drugie stwierdzenie lęgu łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Trzecie stwierdzenie lęgu gągoła Bucephala clangula w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Wójcik Phylloscopus trochiloides nowym gatunkiem lęgowym w Dolinie Biebrzy.
 • Gniazdowanie modraszki Cyanistes caeruleus w gnieździe oknówki Delichon urbicum.
 • Pierwsze stwierdzenie kałużnika żółtonogiego Hydrochara flavipes (Steven, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) na Nizinie Podlaskiej.
 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeidae) w Puszczy Kozienickiej.
 • Kolejne stwierdzenie zmierzchnicy trupiej główki Acherontia Atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) na Nizinie Mazowieckiej.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2007 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Sprawozdanie z obozu ornitologicznego nad środkową Wisłą – Pawłowice 2007.
 • Uwagi o książce: Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Lublin.

abstract – no 13 2008