Zeszyty
 • Stan populacji cietrzewia Tetrao tetrix na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 1997-2002.
 • Liczebność i wybiórczość siedliskowa dzięcioła czarnego Dryocopus martius w lasach Wysoczyzny Rawskiej.
 • Zimowanie ptaków w sezonie 2008/2009 w otwartym krajobrazie rolniczym pod Mławą.
 • Herpetofauna Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego.
 • Herpetofauna Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.
 • Pierwsze stwierdzenie alczyka Alle alle w środkowej Polsce.
 • Trzecie stwierdzenie wydrzyka długosternego Stercorarius longicaudus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze stwierdzenie pasterza Sturnus roseus w Krainie Gór Świętokrzyskich  po roku 1856.
 • Obserwacja siwerniaka Anthus spinoletta w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Nowe stanowiska żołny Merops apiaster na południowym Mazowszu.
 • Pierwsza obserwacja jarząbka Bonasa bonasia w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.
 • Wczesny przylot drozdów obrożnych Turdus torquatus w okolice Limanowej w roku 2007.
 • Wiosenna koncentracja bekasika Lymnocryptes minimus w dolinie Nidy.
 • Występowanie tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) w powiecie pleszewskim (Wielkopolska).
 • Stwierdzenia krasanki natrawki Cercopis vulnerata Illiger in Rossi, 1807 (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cercopidae) w południowej Wielkopolsce.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2009 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 15 2010