inż. Andrzej Kowalczewski (przew.),
Towarzystwo Przyrodnicze Żółw Błotny,

dr inż. Marek Krzemiński (z-ca przew.),
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu,

dr Natalia Karlionova
Centrum Narodowej Akademii Nauk Białorusi d/s Zasobów Biologicznych,

mgr Jacek Tabor,
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,

dr Gregory Yanuta,
Centrum Narodowej Akademii Nauk Białorusi d/s Zasobów Biologicznych,