1. Każda praca nadesłana do redakcji recenzowana jest przez co najmniej dwóch recenzentów. Negatywna recenzja jednego recenzenta skutkuje odrzuceniem pracy.

2. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów. W przypadku zgody recenzenta jego tożsamość jest ujawniana autorowi.

3. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzuceniu.

Akceptowany Formularz recenzji – pobierz: