Zeszyty
 • Awifauna lęgowa południowo-wschodniej części Równiny Kurpiowskiej w latach 1987-2011.
 • Awifauna doliny Kostrzynia w roku 2010.
 • Wybiórczość pokarmowa pustułek Falco tinnunculus gniazdujących w dolinie Pilicy.
 • Efekty stosowania skrzynek dla nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
 • Herpetofauna rezerwatu przyrody "Górna Krasna".
 • Herpetofauna rezerwatu przyrody "Bagno Przecławskie".
 • Występowanie płazów w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.
 • Występowanie ślimaków z rodziny poczwarówkowatych Vertiginidae na obszarze łąk soleckich Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
 • Trzecie stwierdzenie lęgu łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Wczesne przyloty rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus i białowąsej Chlidonias hybridus na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 2009-2010.
 • Obserwacje mieszańców gągoła Bucephala clangula i bielaczka Mergellus albellus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Nietypowa kolonia śmieszek Larus ridibundus w Warszawie.
 • Potwierdzenie stanowiska chomika europejskiego Cricetus cricetus w południowej części województwa mazowieckiego.
 • Godna uwagi kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis myotis w Wielgomłynach.
 • Kolejne stwierdzenia modliszki zwyczajnej Mantis religiosa L. w Krainie Gór Świętokrzyskich i na Mazowszu.
 • Nowe stanowisko osadnika wielkookiego Lopinga achine (Scopoli, 1763) – (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowej Polsce.
 • Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2011 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2010 na Nizinie Mazowieckiej?

 abstract – no 16 2011