Zeszyty
 • Zmiany liczebności pospolitych ptaków lęgowych Niziny Mazowieckiej w latach 2000-2011.
 • Awifauna lęgowa Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Liwca.
 • Dynamika awifauny w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w okresie pozalęgowym.
 • Awifauna zbiornika Domaniów.
 • Pierwsze obserwacje „gęsi grenlandzkiej” Anser albifrons flavirostris w Polsce i problematyka terenowej identyfikacji tego podgatunku gęsi białoczelnej Anser albifrons.
 • Kręgowce w pokarmie puszczyka Strix aluco w Rezerwacie Bagno Jacka i na terenach przyległych.
 • Herpetofauna Rezerwatu Przyrody „Parkowe”.
 • Herpetofauna Parku Krajobrazowego Stawki.
 • Drugi przypadek lęgu szablodzioba Recurvirostra avosetta na Nizinie Mazowieckiej.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie siedleckim w roku 2012.
 • Występowanie smukwy kosmatej Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae) w okolicach Radomia.
 • Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w Radomiu.
 • Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2012 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2011 na Nizinie Mazowieckiej?

  abstract – no 17 2012