Zeszyty
 • Awifauna tarasu zalewowego dolnego Bugu w okresie lęgowym w latach 1991-2000.
 • Awifauna obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi.
 • Zmiany liczebności ptaków lęgowych na stawach rybnych środkowej części Niziny Południowopodlaskiej pomiędzy rokiem 1966 a 2013.
 • Awifauna lęgowa wybranych stawów rybnych i zbiorników retencyjnych powiatu rawskiego.
 • Dynamika liczebności ptaków na Wiśle pomiędzy Dęblinem a Kępą Polską w sezonie pozalęgowym 2006-2007.
 • Dynamika liczebności awifauny w otwartym krajobrazie rolniczym Wzniesień Mławskich w okresie jesienno-zimowym.
 • Zimowanie ptaków w zabudowie wiejskiej i willowej na Równinie Kozienickiej.
 • Zimowanie nietoperzy Chiroptera w wybranych obiektach wolno stojących Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty.
 • Pierwszy przypadek lęgu pliszki tundrowej Motacilla flava thunbergi w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze stwierdzenie aleksandretty obrożnej Psittacula krameri w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2013 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2012 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 18 2013