Zeszyty
 • Awifauna lęgowa obszaru Natura 2000 doliny Wkry i Mławki.
 • Zgrupowania lęgowe ptaków zasiedlających stawy rybne w Wildze w roku 1981 i 2014.
 • Awifauna lęgowa łęgu przystrumykowego nad Mogielanką w środkowej Polsce.
 • Awifauna lęgowa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góra Dębowa koło Mławy.
 • Dynamika jesiennej wędrówki ptaków w krajobrazie rolniczym pod Radzyniem Podlaskim (Nizina Południowopodlaska).
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie garwolińskim w latach 1984 i 2015.
 • Zimowanie nietoperzy w małych podziemiach na północnym Mazowszu i w Puszczy Piskiej.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie mińskim w roku 2015.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie zwoleńskim w roku 2014.
 • Awifauna stawów rybnych w Szostku i Rudce w okresie zimowym 2012/2013.
 • Pierwszy przypadek lęgu wójcika Phylloscopus trochiloides na nizinie mazowieckiej.
 • Ścierwnik Neophron percnopterus nowym gatunkiem na Nizinie Północnopodlaskiej.
 • Obserwacje mewy bladej Larus hyperboreus w północno-wschodniej Polsce.
 • Pierwsze w Polsce stwierdzenie nocka dużego Myotis myotis w dziupli.
 • Nowe stanowiska nocka dużego Myotis myotis, nocka łydkowłosego M. dasycneme i borowiaczka Nyctalus leisleri na wschodnim Mazowszu i południowym Podlasiu.
 • Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda. 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska północno-wschodnia).
 • Jaki był ornitologiczny rok 2014 na nizinie mazowieckiej?
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2015 roku.

abstract – no 20 2015