Zeszyty
 • Ptaki wodno–błotne Wisły poniżej Warszawy w rejonie Łomianek w różnych okresach fenologicznych w latach 1980-1981 i 2008-2009.
 • Skład pokarmu płomykówki Tyto alba w dolinie dolnej Noteci w roku 2002.
 • Zgrupowanie drobnych ssaków w podmiejskich lasach Bytomia na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco.
 • Drobne ssaki rezerwatu „Dębina I” na wschodnim Mazowszu na podstawie składu pokarmu puszczyków Strix aluco.
 • Rzadkie i zagrożone gatunki pająków w zbożach w województwie lubelskim.
 • Zimowanie czerwonki trzynastokropki Hippodamia tredecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) w Puszczy Kampinoskiej.
 • Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Nnarodowego.
 • Nowe stanowiska smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Scoliidae) na Nizinie Mazowieckiej.
 • Invasive Harlequin Ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) preyed by Black Redstart Phoenicurus ochruros.
 • Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) – nowe stanowiska na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich.
 • Trawianka Perccottus glenii na wybranych  stanowiskach starorzeczy Wisły w Polsce i bagien pod Drohiczynem w Białorusi.
 • Duża liczba martwych zaskrońców zwyczajnych Natrix natrix na lokalnej drodze.
 • Zarys dynamiki liczebności szponiastych Accipitriformes i sokołowych Falconiformes w okresie pozalęgowym w krajobrazie rolniczym pod Siedlcami.
 • Jesienne przeloty ptaków wodno–błotnych nad środkową Wisłą w okolicach Konstancina-Jeziorny w 2015 roku.
 • Skład pokarmu uszatek Asio otus gniazdujących na terenie gminy Głuchów (środkowa Polska).
 • Magazynowanie pokarmu przez srokosza Lanius excubitor we wschodniej Polsce.
 • Duże grupy noclegowe błotniaków łąkowych Circus pygargus we wschodniej Polsce.
 • Gniazdowanie błotniaka łąkowego Circus pygargus w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy.
 • Trzeci przypadek lęgu szablodzioba Recurvirostra avosetta na Nizinie Mazowieckiej.
 • Nowe stwierdzenie lelka Caprimulgus europaeus w Warszawie.
 • Występowanie Platypsyllus castoris (Ritsema, 1869) (Coleoptera: Leiodidae) i Stichorchis subtriquetrus, (Rudolphi, 1814) (Echinostomida: Paramphistomatidae) u bobra europejskiego Castor fiber w gospodarstwie rybackim Nowosiołki w Białorusi.
 • Stwierdzenie Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Veneroida: Corbiculidae) w Wiśle w Warszawie.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2016 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2015 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 21 2016