Zeszyty
 • Ptaki lęgowe Lasu Golickiego koło Siedlec.
 • Awifauna lęgowa stawów rybnych w Rudzie w okresie 1980-2016.
 • Ptaki lęgowe zarastających turzycowisk na stawach rybnych koło Siedlec.
 • Zgrupowania lęgowe ptaków terenów otwartych Wilanowa.
 • Migracja ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych w dolinie Bzury.
 • Jesienny pokarm uszatki Asio otus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Zgrupowania biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) tarasu zalewowego Wisły w Warszawie.
 • Oblaczek granatek Amata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) w Puszczy Kozienickiej.
 • Pierwsze stwierdzenie świstuna amerykańskiego Mareca americana na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze pewne lęgi hełmiatki Metta rufina na Nizinie Mazowieckiej.
 • Kolejny lęg sóweczki Glaucidium passerinum w Ostoi Biebrzańskiej (PLB200006) i sytuacja gatunku na tym terenie.
 • Drobne ssaki w pokarmie sów (Strigiformes) w dolinie Bzury.
 • Nocek bechsteina Myotis bechsteinii jako ofiara uszatki Asio otus na Roztoczu Zachodnim.
 • Nowe pozazimowe stwierdzenie nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Sudetach.
 • Stanowiska szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Eulamellibranchia: Unionidae) w środkowej Wiśle.
 • Stwierdzenie Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Veneroida: Corbiculidae) w środkowej Wiśle.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2017 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2016 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Uwagi o książce: Janiszewski T., Podlaszczuk P., Wojciechowski Z. (red.). 2014. Ptaki lęgowe OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001.

abstract – no 22 2017