Zeszyty
 • Zrożnicowanie śpiewow dziwonii Erythrina erythrina w Dolinie Kostrzynia w 2015 roku.
 • Rożnice w preferencji miejsc gniazdowania u rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus i rybitwy czarnej Chlidonias niger w środkowo-wschodniej Polsce.
 • Ptaki lęgowe zabudowy mieszkalnej Siedlec.
 • Stan awifauny Jeziora Zgorzała w Warszawie po rekultywacji.
 • Płazy i gady Lasów Cisowsko-Orłowińskich.
 • Płazy i gady Lasów Suchedniowskich.
 • Pijawczaki z rodzaju Branchiobdella (Annelida: Clitellata) na raku szlachetnym Astacus astacus Linnaeus, 1758 z rzeki Mogielanki.
 • Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w parkach warszawskich.
 • Nowe stanowisko babki marmurkowej Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) w Wiśle na wysokości Góry Kalwarii.
 • Pierwsze stwierdzenie cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze stwierdzenie srokosza stepowego Lanius excubitor homeyeri na Nizinie Mazowieckiej.
 • Trzecie stwierdzenie puszczyka uralskiego Strix uralensis na Mazowszu.
 • Występowanie ptaków wodno-błotnych na efemerycznym zbiorniku śródpolnym pod Zakroczymiem (Nizina Północnomazowiecka).
 • Pokarm uszatki Asio otus na zimowisku w Siedlcach.
 • Zimowy pokarm uszatki Asio otus na Równinie Łowickiej.
 • Obserwacja intensywnego żerowania gawrona Corvus frugilegus na nasionach słonecznika ogrodowego Helianthus annuus oraz wyliczenie jego letniego dziennego bilansu energetycznego.
 • Gniazdowanie sikory ubogiej Poecile palustris w słupku ogrodzeniowym.
 • Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich.
 • Nowe stanowiska popielicy Glis glis na Roztoczu Zachodnim.
 • Ssaki w diecie puszczyka Strix aluco w Woli Zadybskiej (Południowo-Wschodnie Mazowsze).
 • Sprawozdanie z projektu znakowania krzyżówki Anas platyrhynchos na obszarze Aglomeracji Warszawskiej w latach 2015-2018.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2018 roku.
 • Jaki to był ornitologiczny rok 2017 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 23 2018