Zeszyty
 • BZYGOWATE (DIPTERA: SYRPHIDAE) WZNIESIEŃ MŁAWSKICH I GARBU LUBAWSKIEGO (POLSKA PÓŁNOCNO-ŚRODKOWA)
 • ZAGADNIENIA EKOLOGII I MORFOLOGII MODLISZKI ZWYCZAJNEJ MANTIS RELIGIOSA (LINNAEUS, 1758) Z OKOLICY AUGUSTOWA (GM. PIONKI, POLSKA ŚRODKOWO-WSCHODNIA)
 • WYSTĘPOWANIE CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH GATUNKÓW MOTYLI (LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE): LYCAENA DISPAR, L. HELLE, PHENGARIS TELEIUS I PH. NAUSITHOUS NA ZIEMI RADOMSKIEJ
 • ZMIANY AWIFAUNY LĘGOWEJ STAWÓW RYBNYCH W KOTUNIU (NIZINA POŁUDNIOWOPODLASKA)
 • OBROŻOWANIE ŁYSEK FULICA ATRA W WARSZAWIE W LATACH 2011-2021 JAKO METODA ZNAKOWANIA – DOŚWIADCZENIA, WNIOSKI I PRZYDATNOŚĆ TEGO RODZAJU ZNACZNIKA
 • DROBNE SSAKI W DIECIE PŁOMYKÓWKI TYTO ALBA NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU
 • STWIERDZENIE NADRZEWKA POŁUDNIOWEGO MECONEMA MERIDIONALE COSTA, 1860 (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) NA POJEZIERZU MAZURSKIM
 • PTAKI LĘGOWE RZEKI GAĆ (RÓWNINA PIOTRKOWSKA) W LATACH 2018-2019
 • TWORZYWA SZTUCZNE W WYPLUWCE PUSZCZYKA STRIX ALUCO ZEBRANEJ W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ
 • MIEJSKIE STANOWISKO LĘGOWE GĄGOŁA BUCEPHALA CLANGULA NA MAZOWSZU
 • PRZYPADEK ŚMIERCI USZATKI ASIO OTUS ZAPLĄTANEJ W PLASTIKOWY SZNUREK W WIELKOPOLSCE –
 • SPRAWOZDANIE Z PRAC TERENOWEJ STACJI ORNITOLOGICZNEJ „OBÓZ WISŁA” W DOLINIE ŚRODKOWEJ WISŁY W ROKU 2021
 • JAKI BYŁ ORNITOLOGICZNY ROK 2021 NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ?

abstract – no 27 2022