Zeszyty
 • Kulon Burhinus oedicnemus – najsilniej zagrożony wyginięciem przedstawiciel krajowej i mazowieckiej awifauny.
 • Awifauna tarasu zalewowego Iłżanki w okresie lęgowym.
 • Zgrupowanie ptaków lęgowych Góry Wierzejskiej koło Kielc.
 • Skład gatunkowy, wybiórczość kryjówek i miejsc żerowania nietoperzy w Puszczy Kozienickiej.
 • Gniazdowanie rybitwy białowąsej pod Siedlcami.
 • Pierwsze stwierdzenie bernikli rdzawoszyjej na Mazowszu.
 • Ibis kasztanowaty pod Siedlcami.
 • Mewa orlica na stawach rybnych w Kocku.
 • Obserwacja pelikana różowego na Wysoczyźnie Siedleckiej.
 • Pierwsze obserwacje pliszki cytrynowej na Nizinie Mazowieckiej i Południowopodlaskiej.
 • Obserwacja orzełka pod Siedlcami.
 • Obserwacja wójcika na Ziemi Radomskiej.
 • Kolejna obserwacja bernikli białolicej w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Wczesne stwierdzenie zielonki na stawach w Siedlcach.
 • Interesująca obserwacja wiosenna kamusznika.
 • Duża koncentracja batalionów pod Łomżą.
 • Duże stada świstunów w doliny Pilicy i Liwca.
 • Duża koncentracja gęsi białoczelnych w dolinie Liwca.
 • Duże stado kruków.
 • Obserwacja dużej rodziny nurogęsi.
 • Nietypowe miejsce gniazdowania pustułki.
 • Niezwykły przypadek naturalnej śmierci rudzika.
 • Pierwsze stanowisko oblaczka granatka na Nizinie Mazowieckiej.
 • Nowe stanowiska pachnicy dębowej na Nizinie Mazowieckiej.
 • XVI Zjazd R-KTP.
 • Skąd pochodzimy, czyli dlaczego powstało Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny?
 • Jaki był ornitologiczny rok 1995 w środkowej i wschodniej części.