Zeszyty
 • Zmiany liczebności ptaków wodnych zimujących na Nizinie Mazowieckiej w latach 1984-1993.
 • Przeloty i zimowanie ptaków na dolnej Pilicy.
 • Awifauna lęgowa łęgu topolowo-wierzbowego w dolinie Wisły.
 • Awifauna projektowanego rezerwatu "Zakole Wawerskie" w Warszawie.
 • Awifauna lęgowa rezerwatu "Świnia Góra" w kieleckim.
 • Kolonia lęgowa kormorana czarnego pod Płockiem.
 • Rozwój polnej populacji błotniaka łąkowego na Nizinie Południowopodlaskiej.
 • Pierwsze stwierdzenie sępa płowego w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze obserwacje lęgowych raniuszków na Nizinie Mazowieckiej.
 • Drugie stwierdzenie płatkonoga płaskodziobego na Nizinie Mazowieckiej.
 • Gniazdowanie kruka na skraju osiedli Południowego Podlasia.
 • Intensywny przelot srok na noclegowisko.
 • Lęgi gągoła koło Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Niecodzienne umieszczenie gniazda zimorodka.
 • Nietypowe gniazdowanie sierpówki.
 • Nietypowe zachowanie bociana białego.
 • Stanowisko ropuchy paskówki w Kozienicach.
 • Jaki był ornitologiczny rok 1996 w środkowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej?
 • Akcja Wisła – studencki obóz obrączkowania ptaków w dolinie środkowej Wisły w latach 1983-1996.

abstract – vol 2 no 2. 1997