Zeszyty
 • Kraska na Nizinie Mazowieckiej.
 • Stan populacji kraski na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 1960-1996.
 • Występowanie kraski na Lubelszczyźnie kraski w Małopolsce.
 • Kraska w Puszczy Białej.
 • Zmiany liczebności i rozmieszczenie oraz elementy biologii rozrodu kraski w Puszczy Kozienickiej.
 • Zespół ptaków lęgowych "Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego" w Warszawie.
 • Ptaki parku im. Tarnowskich w Końskich.
 • Gniazdowanie rybitwy białowąsej w Starachowicach.
 • Pierwsza obserwacja bernikli kanadyjskiej w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze stwierdzenie mewy trójpalczastej w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze stwierdzenie orlicy w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Obserwacja łuskowca w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Zimowa obserwacja rybołowa pod Płockiem.
 • Stanowisko smużki koło Warszawy.
 • Występowanie gacka szarego w Puszczy Kozienickiej.
 • Interesująca obserwacja osadnika wielkookiego.
 • Pedostrangalia pubescens nowy gatunek dla Gór Świętokrzyskich.
 • Jaki był ornitologiczny rok 1997 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Akcja Wisła – studencki obóz obrączkarski ptaków w dolinie środkowej Wisły w roku 1997.

abstract – vol 3 no 1. 1998