Zeszyty
 • Stan populacji bociana białego w południowej części Mazowsza i na Kielecczyźnie w latach 1994-1995.
 • Awifauna Zbiornika Sulejowskiego w okresie lęgowym.
 • Awifauna lęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1966-1998.
 • Liczebność bobra europejskiego na Pilicy od Grotowic do ujścia.
 • Pierwsze stwierdzenie świstunki żółtawej w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Drugi przypadek gniazdowania rybitwy białowąsej na Nizinie Południowopodlaskiej.
 • Noclegowisko mew żółtonogich pod Siedlcami.
 • Kręgowce w diecie puszczyka w Lesie Sobieskiego na peryferiach Warszawy.
 • Nietypowa lokalizacja lęgu mewy pospolitej w Warszawie.
 • Pliszka cytrynowa nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza.
 • Pierwsza obserwacja skowrończyka krótkopalcowego na obszarze Nizin Mazowiecko-Podlaskich.
 • Zimowe stwierdzenie mroczka posrebrzanego w Łodzi.
 • Pierwsze stwierdzenie zębiełka karliczka na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej.
 • Zmierzchnica trupia główka w Radomiu.
 • Nowe stanowiska tygrzyka paskowanego na Nizinie Mazowieckiej.
 • Nowe stanowiska tygrzyka paskowanego w północnej części Krainy Gór Świętokrzyskich.
 • Jaki był ornitologiczny rok 1998 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – vol 4 no 1-2. 1999