Zeszyty
 • Ptaki stawów rybnych w Górkach i terenów przyległych.
 • Liczebność populacji lęgowej gawrona na Wysoczyźnie Siedleckiej.
 • Osy terenów porolnych zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Złotolitki terenów porolnych zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Pierwsze stwierdzenie lęgu pliszki górskiej w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
 • Pierwsze stwierdzenie myszołowa wschodniego w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Trzecie stwierdzenie szczudłaka na Nizinie Mazowieckiej.
 • Gniazdowanie żołny na południowym Podlasiu.
 • Wczesny pojaw dzierzby czarnoczelnej pod Kielcami.
 • Zimowanie ptaków na polach Wysoczyzny Siedleckiej.
 • Zimowanie ptaków w wybranych wsiach Wysoczyzny Siedleckiej.
 • Obserwacje zimujących pokrzywnic w Dolinie Bodzentyńskiej.
 • Niezwykła kolonia bociana białego w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.
 • Gniazdowanie dzięcioła dużego i innych gatunków ptaków w norach żołny.
 • Duża koncentracja pokląskwy na osadnikach elektrociepłowni Kielce.
 • Kolejne stanowisko oblaczka granatka w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2000 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – vol 6 no 1-2. 2001