Zeszyty
 • Ile ptaków gniazduje w Polsce?
 • Awifauna wschodniej części Puszczy Białej.
 • Zgrupowania ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych Niziny Mazowieckiej w okresie polęgowych koczowań.
 • Zgrupowania ptaków wodno-błotnych w okresie jesiennych przelotów na stawach rybnych w Kotuniu (pow. Siedlecki).
 • Awifauna lęgowa wybranego fragmentu krajobrazu rolniczego pod Siedlcami.
 • Żuki północno-zachodniej części Puszczy Kozienickiej.
 • Łowiki Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 • Zimowanie srokosza na północnym Mazowszu i południowym Podlasiu.
 • Wczesna obserwacja bączka.
 • Przypadek drapieżnictwa gawrona.
 • Lęg nurogęsia w rezerwacie Stawy Ryszyńskie.
 • Gniazdowanie dudka w budynku mieszkalnym.
 • Ponowne obserwacje nurkujących krzyżówek.
 • Stanowisko orzesznicy na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.

abstract – vol 8/1 2003