Zeszyty
 • Wybrane aspekty biologii rozrodu rybitwy czarnej na starorzeczu Bugu.
 • Zmiany jakościowe i ilościowe awifauny lęgowej stawów rybnych w Kołodziążu w ostatnich 35 latach.
 • Zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2002/2003.
 • Błonkówki drewnianych budynków Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Stanowisko siodlarki Ephippigera ephippiger na Nizinie Mazowieckiej.
 • Drugie stwierdzenie karłątka akteona na Nizinie Mazowieckiej.
 • Wyniki zimowych liczeń ptaków szponiastych i srokosza w wybranych dolinach Krainy Gór Świętokrzyskich.
 • Stwierdzenie biegusa arktycznego w dolinie Pilicy.
 • Trzecie stwierdzenie trznadla czarnogłowego w Polsce.
 • Liczny pojaw zniczka w Świętokrzyskim Parku Narodowym w okresie migracji wiosennej.
 • Lęg mewy czarnogłowej na Zbiorniku Sulejowskim.
 • Awifauna Krainy Gór Świętokrzyskich. Raport za rok 2001.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2002 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – vol 8/2 2003