Zeszyty
 • Fauna kózkowatych Puszczy Kozienickiej.
 • Awifauna zalewu  miejskiego w Siedlacach.
 • Zmiany jakie nastąpiły w awifaunie Pilicy po budowie Zbiornika Sulejowskiego.
 • Występowanie mew w cyklu rocznym w Siedlcach.
 • Ptaki lęgowe parku miejskiego w Kielcach.
 • Anomalia w ubarwieniu czernic.
 • Płazy Spalskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wymieranie cietrzewia na Równinie Kurpiowskiej.
 • Brodziec pławny nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza.
 • Gniazdowanie mewy pospolitej w dolinie dolnej Narwi i dolnego Bugu.
 • Lęgowy łabędź krzykliwy pod Ostrołęką.
 • Żołna pod Płockiem.
 • Birginiak nowym gatunkiem w awifaunie Mazowsza.
 • Pierwsze stwierdzenie warzęchy w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Obserwacja orła cesarskiego na Równinie Kurpiowskiej.
 • Trzecia obserwacja pliszki cytrynowej w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Nietypowe gniazdowanie kobuza.
 • Gniazdowanie kruka na moście kolejowym.
 • Obserwacja dużych stad grubodziobów na Mazowszu i w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Duże stada kulików wielkich na stawach w Górkach.
 • Wyjątkowa koncentracja wiosenna świstunów.
 • Duże stada potrzeszcza w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Duża koncentracja kwiczołów w dolinie Nidy.
 • Nietoperze w polskiej części twierdzy brzeskiej.
 • Stanowisko mopka w Puszczy Romnickiej.
 • Stwierdzenie żółwia błotnego w dolinie Nidy.
 • Stanowisko cierniczka w dorzeczu Nidy.
 • Nowe stanowisko bawolca w Górach Świętokrzyskich.
 • Łanocha nowy dla Gór Świętokrzyskich przedstawiciel żukowatych.
 • Stanowisko szlaczkonia erate na Ponidziu.
 • Nowe stanowisko kwiatomira w Górach Świętokrzyskich.

abstract – vol 2 no 1. 1997